Ana Sayfa         Hakkımızda        HAVA DURUMU        RADYO-TV        İletişim

Kategoriler
İstanbul Hal Fiyatları


TUZLA KÖYÜ


TUZLA TARİHİ


HARİTA-COGRAFİ YAPI-İKLİM-NUFUS-TANITIM

Ulaşım haritası


Bölgenin uzaydan görünümü


TUZDAĞI


DOGAL ZENGİNLİKLER


TARİHİ ZENGİNLİKLER


TUZLA RESİMLERİ


YEREL ADETLER-YEMEK-MÜZİK

Köy Hayırları


Deve güreşi


Tuzla Deve Güresi


KOMŞU KÖYLER


Çanakkale’nin Yöresel Ürünleri


EĞİTİM

Tuzla İlköğretim Okulu


Küçüklere tavsiye siteler


ZİRAAT-HAYVANCILIK

Faydalı ziraat linkleri


Ziraat Yardımcısı


Ziraat Hatıraları


LİNKLER


PRATİK BİLGİLER


TUZLA OVASI


ÇANAKKALE SAVAŞLARI HATIRASI

Fatihin Topları


TUZLADAN HATIRALAR


ESKİ ÇANAKKALE HATIRALARI


SAMSUN AYVACIK


KIZILCATUZLA BÜYÜKLERİ


  Anket
Sitemizin tasarımını nasıl buldunuz ?


     Anket Sonuçları

  Sayaç
Şu An 7946
Tekil
Bugün 8
Toplam 8
Sayfa Görüntülenme
Bugün 67
Toplam 1096258


Ceviz Bahçesi

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz ağacı , meyvesi ve kerestesi yönüyle oldukça önemlidir.Ayrıca yeşil kabuğundan ve kökleriden boya elde edilmektedir.Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U ). Yağ oranı ise % 60 ‘ ın üzerin-dedir.Cevizin kuru ve taze tüketime uygun çeşitleri vardır.

Ceviz ; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.

Ceviz ağacı ; -25 oC , + 38 oC  ’ye  kadar dayanıklılık gösterir.

TESİSİ VE BAKIMI :

Ceviz ağaçları ; toprak bakımından  seçici olmamakla beraber  taban suyu seviyesi  kışın   2,5-3m.’den yukarı çıkmayan , fazla su tutmayan  gevşek, süzek, çakıllı,alüvyial topraklardan hoşlanır.

Cevizin  kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek  taban suyu  ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının  açık yeşil,  damarlarının   kahverengi renk almasına , sürgün uçlrının kurumasına , bir kaç yıl  içersindede  ağacın kurumasına yol açar.

Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir.Sulama imkanı olmayan

yerlerde çöğürler ,arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar.

Dikim aralıkları zayıf topraklarda  ve yamaç arazilerde 10X10 m.;kuvetli , taban  yerlerde  ise dikim aralığı  12-14 m olarak ayarlanmalıdır.

Fidanlar 60cm.çap ve 60cm .derinlikte açılacak çukura dikileceklerdir.

Çukurun dibine  100-150’şer gram  süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri  konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi  karıştırılarak , fidanlar aşı noktası dışarda kalacak  şekilde

dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır.Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren  verime başlar.Dikim aralıklarını ise  10-12  yaşından sonra doldururlar.Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir.( vişne,uygun yerlere fındık,taban yerlerde  tek yıllık bitki.)Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında  ve imkan bulunan yerlerde  yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin ,ilkbaharda torak zemininin  uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.

Fidanlar dikimde  4-5 göz üzerinden budanırlar .İlk yılın kış budamasında doruk dal 180cm’den kesilr. Doruk dalın  tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları  verimli olan çeşitlerde uç alma  yapılmaz.

ÜRÜN  BUDAMASI :

Ceviz ağaçlarında  verimi artırmak  üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak  seyreltimelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.

Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.

Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verim 120-150kg olmaktadır.

STANDART CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:

  • Ağacın erken meyveye yatması,

  • Periyodisite göstermemesi

  • Ağacın verimli  olması

  • Soğuklar ve  güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,

  • Ağacın  sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı  olması,

  • Meyve iriliği, tüketimi   taze olarak  yapılacak ceviz tipleri için çok iri (çap ortalaması38.1mm.’den büyük) kurutmalık cevizler için iri-orta (çap ortalaması 29.1mm.’den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g’ dan fazla olması gereklidir.

  • Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince  olup  kolayca kırılması gereklidir.

  • İç kabuktan kolaylıkla bütün  olarak  çıkmalı , iç randımanı %50’den , iç ağırlığı 5 g’dan fazla,iç rengi çok açık olmalıdır.İç, kabuk boşluğunu tamamen  doldurmalı , büzülme  yapmamalıdır.Ceviz içinde bulunan total yağ  miktarı  kuru maddenin %70’inden çok   olmamalıdır.

Cevizlerde tohum anacı olarak halen BALABAN çeşidi kullanılmaktadır.

 

BAZI  ÖNEMLİ  CEVİZ ÇEŞİTLERİ:
ÇEŞİDİ   ÖZELLİĞİ TOZLAYICISI
Yalova  1  Akdeniz ve Ege dışındaki   tüm bölgelere önerilir. Taze ve  kuru  olarak tüketilir.Eylül  sonunda hasat  edilir.       Yalova 2 Yalova 4
Yalova 2

Taze tüketime  elverişlidir. Kaydadeğer hastalık , zararlı, soğuk ve güneş yanıklığı zarar.                                                                                             

Yalova 1
Yalova 3 Kuru olarak değerlendirmeye uygundur. Eylül  sonunda hasat edilir. Hastalık ve zararlılaramukavimdir.                                        Yalova 4
Yalova 4 Erkek ve dişi çiçekler birbirine  yakın olgunlaşır.Kuru iç olarak tüketime elverişlidir.eylül sonunda  hasat edilir. Yalova1 Yalova 3
Şebin Tomurcuklar geç patlar iç kuru  ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir.         Bilecik
Bilecik Tomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir.İçkuru  ceviz olarak tüketilir. Eylül sonlarında hasat  edilir.    
1974/4 İç ceviz olarak  tüketilir.    Yalova 4
1974/7 Taze tüketim  için elverişlidir.Meyve çok  iridir.  
Franguetta    İlkbaharda geç uyanır. Kış soğuklarına dayanıksızdır.  
Hartley Oldukça geç uyanır.Kabuklu olarak satılır.İç kuru  ceviz olarak  tüketime elverişli, Eylül ortalarında hasat edilir.  
Payne   İlkbaharda erken uyanır. Çok verimlidir. Hastalık ve zararlılara hasastır.iç kuru ceviz olarak  tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir.  
Ashley Payne’ye benzer verim ve kalitede üstündür.Yan tomurcuklar %80 verimlidir.  
Midland Meyve şekli oval ,üniform değil , kabuk rengi açık esmer, pürüzlülük orta, kabukta  yapışma çok iyi
iç kuru ceviz  olarak tüketime uygundur.Eylül’ünikinci  yarısında hasat edilir.
 

HASTALIK VE ZARARLILARI:

Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke , zararlı ise iç kurdudur. Şubat ayı içersinde %1.5-2’lik  Bordo bulamacı  ile  bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere dökülmüş  olan yapraklar , kurumuş dallar toplanarak yakılmalıdır. Mantar enfeksiyonuna  karşı  Mayıs ve Hazinan aylarında  koruyucu olarak  iki ilaçlama yapılmalıdır.(%0,5 lik bakırlı ilaç).

Meyveler can eriği  iriliğini  alınca  Haziran ayı içersinde atılacak  bakırlı  ilaç  ile iç kurduna  karşı  insektisit  de  tatbik  edilmelir.Yine  Temmuz  ayının başında ve  sonunda  kabuk  sertleşmeden  önce  2 defa  fungusit  ve  insektisit  karışımı  tatbik  edilmelidir.

 

 

 

Ceviz Bahçesi Tesisinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

 

Ülkemizde son yıllarda aşılı ceviz yetiştiriciliği büyük önem kazanmıştır. Karasu İlçesi toprak ve iklim yapısı itibariyle CEVİZ yetiştiriciliğine son derece uygundur. CEVİZ AĞACI bakımının diğer meyvelere göre kolay olması fazla toprak seçici olmaması,hastalık ve zararlılara dayanıklı olmaması meyilli ve kıraç arazilerde EROZYON un önlenmesi ve bu arazilerin tarıma kazandırılması nedeniyle tercih edilmelidir.
CEVİZ çok yıllık bir bitki olduğundan başlangıçta yapılacak bir hatanın getireceği zarar uzun süre çekilecek demektir .CEVİZ çoğaltılması en zor meyve türü olduğundan diğer meyve fidanlarına göre daha pahalıdır. Meyvesi için yetiştirilen ideal CEVİZ AĞACI orta derecede büyümeli sonra büyüme hızı yavaşlamalı ve meyve vermeli yani verime yatmalıdır. Aşılı ceviz fidanları fazla boylanmayarak diğer tarım ürünlerine zarar vermemekte,2-3 yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır.
Başlangıçta yapılacak hataların telafisi mümkün olmadığından CEVİZ BAHÇESİ tesisinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir;
1-CEVİZ fazla toprak seçici bir meyve olmadığından mümkünse verimli tarım arazilerine CEVİZ BAHÇESİ tesis edilmemeli tarım dışı meyilli araziler tercih edilmelidir.
2-CEVİZ BAHÇESİ direkt rüzgar alan yerlere kurulmamalı,Güneye bakan yamaçlar tercih edilmelidir.
3-Bahçe dik yamaçlara kurulacaksa fidan dikimine yamacın tabanından en az 15 metre yukarıdan başlanmalıdır.
4-Bahçe tesis edilecek yerde Sonbaharda derin toprak işlemesi yapılmalı taban suyu yüksek olan yerlerde drenaj kanalları açıldıktan sonra bahçe kurulmalıdır. Toprak derinliği fazla olan yerler tercih edilmelidir.
5-Ceviz bahçelerinde dönüme 10 adet gelecek şekilde 10x10 metre aralıklarla dikilmelidir.
6-Fidan dikilecek yerler önceden işaretlenmeli ve 60x60 cm .çap ve derinliklerde çukurlar açılmalıdır.
7-Mümkünse çukurlar açılırken alt ve üst toprak ayrı ayrı konulmalı,fidan dikiminde çukurun dibine 150 gr TSP gübresi ,3-4 kürek yanmış hayvan gübresi üst topraklarla karıştırılarak konulmalıdır.
8-Dikilecek fidanlarda kurumuş ve zedelenmiş kök kısımları budama makası ile kesilerek temizlenmeli , dikimden sonra fidanlar 130 cm.' den aşı noktasının aksi tarafına bakan bir gözün üzerinden tepesinden kesilmelidir.
9-Dikimde aşı noktası mutlaka toprak üzerinde kalmalı,kesinlikle toprak içine gömülmemelidir.
10-Dikimden sonra fidanların yanına bir direk dikilerek fazla sıkı olmayan şekilde bir bez parçası ile bağlanmalıdır.
11-Dikimden hemen sonra havalar yağışlı olsa dahi fidan başına mutlaka 4-5 litre can suyu verilmelidir.
12-Dikilen fidanlar o yıl serbest bırakılmalı,ertesi sene bakım ve budama işlerine başlanmalıdır.
13-İkinci seneden itibaren yapılacak bakım ve budama gibi konularda mutlaka İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine danışılmalıdır.
14-CEVİZ BAHÇESİ tesisinde bilhassa ilk 3 yıl çok önemli olduğundan yukarıdaki hususların yanında kurak geçen Yaz aylarında mutlaka sulama yapılmalıdır.
15-CEVİZ BAHÇESİ tesissinde iyi bir tozlanma ve döllenme sağlayabilmek için en az iki veya daha fazla çeşitle bahçe kurulmalıdır.

Sabaha kadar pişirilen keşkek sakız kıvamına geliyor, özel olarak hazırlanmış tahtalar yardımıyla iyice çırpılıyor, dövülüyor. Bu dövme işi okadar kolay bir iş değil, çok efor istiyor, iki kişi karşılıklı geçip ahenkli bir şekilde büyük bir gayretle dövüyor, çok zahmetli bir iş... Şimdilerde buna çare bulunmuş; traktörün arkasına takılan bir aparat sayesinde dövme ameliyesi hem kolay vede hızlı bir şekilde hallediliyor.

GÜN OLUNCA:BAŞLAR BiZIM GÜNÜMÜZ

Sabah günün ilk ışıklarıyla köyde canlılık başlıyor. Civar köylerden gelecek misafirleriİıi ağırlamaya hazırlanan köy halkı, misafirlerine gün boyu güler yüzünü eksik etmiyor. Erkekler keşkek döverken, kadınlar da hayır yerinde yavaş yavaş toplanmaya başlıyor, rengarenk giysileri içinde koyu bir sohbete dalıyorlar. Çocuklar ise güle oynaya bir o yana bir bu yana koşturup duruyor. Onların yapacakları iş belli; oyun.

Öğle namazından önce misafir vaiz hocaefendi vaaz veriyor. Erkekler bir taraftan hocaefendiyi dinlerken, bir taraftan da yemek hazırlanmasına yardım ediyorlar. Vaaz, öğle namazı vaktinin girmesiyle son buluyor. Okunan ezanın ardından, Camide namaz kılınıyor. Ardından keşkeğin dağıtılmasına geliyor sıra. Traktörlerin kasasına sıralanan kazanlardan tepsi tepsi keşkekler, pilavlar dağıtılıyor insanlara. Oluşturulan onar, onbeşerlik gruplar çimenlerin üzerinde bağdaş kurup kaşık sallıyor, ayranlarıyla.
  Duyurular
  TUZLA 2019 GÜZ DEVE GÜREŞLERİ (Lütfen tıklayın)

  2019 Tuzla Köy Hayrı (Lütfen tıklayın)

  Resim Galerisi
 Site içi Arama
   

E-posta Bülteni
   


Tasarım & Programlama: Met Web Tasarım